Vojtěch Zíka
výzkumný pracovník

Vojtěch Zíka aktuálně studuje navazující magisterské programy v Praze na Národohospodářské fakultě VŠE (obor Hospodářská politika) a na Fakultě sociálních věd UK (obor Mediální studia). Ve svých bakalářských pracích se zabýval tématem korupce ve veřejném sektoru a rolí sociálních sítí v životech teenagerů. Se začátkem studia vedlejší specializace Ekonomie a psychologie se jeho výzkumný zájem přesunul směrem k behaviorální ekonomii, konkrétně se věnuje především kognitivním biasům, heuristikám a problematice nudge..

                                                                                                                                                                                   

Kontakty:

Tel.+420 776 21 41 91

E-mail:vojtech.zika@gmail.com

www.vojtechzika.cz