Lidské poznání se proměňuje,
co svět světem stojí, a lidé se dnes
v určitých ohledech chovají racionálněji.
Tráví méně času přivoláváním deště tancem
a spíše se snaží vytvořit oblaka.
Herbert Simon

Přispěním Institutu pro behaviorální a ekonomická studia pomůžete v hledání odpovědí na komplexní otázky týkající člověka a jeho interakcí ve společnosti.

 

Můžete nám pomoci tak, že:

  • se stanete sponzorujícím členem sdružení (s ročním pravidelným příspevkem),
  • uskutečníte jednorázový peněžní či materiální dar,
  • budete participovat na námi pořádaných akcí jako jejich sponzor,
  • stanete se partnerem sdružení INBES.

  • Veškeré dary jsou daňovým nákladem dle české daňové legislativy.