Ty nejnepravdivější historky jsou ty,
o kterých si myslíme, že je známe
nejlépe – a tedy je nikdy nezkoumáme
a neověřujeme.
Stephen Jay Gould

Vedlejší specialisace 5BE - Ekonomie a psychologie

V roce 2010 výzkumní pracovnící INBESu otevřeli na Vysoké škole ekonomické v Praze novou vedlejší specialisaci. V kurzech specializace byly představeny soudobé poznatky tzv. behaviorálních věd (ekonomie, psychologie, kognitivní vědy, biologie, ad.) s důrazem na ekonomickou tématiku. Získané poznatky a analytické schopnosti bylo možno efektivně využít ve sféře managementu, marketingu a reklamy, poradentsví či v médiích. Specializace byla zejména vhodná je pro studenty zvažující profesní kariéru v oblasti společenských a behaviorálních věd. Absolvování specializace umožňovalo studentům získat orientaci v moderních teoriích pokrývajících vnímání, rozhodování a chování člověka. Vyjma multidisciplinárních teoretických přístupů se studenti učili základům metod experimentálního výzkumu, statistického vyhodnocování dat a jejich interpretace. Specialisace byla navržena tak, aby její absolventi byli schopni zaujmout kvalifikovanější postoj ke komplexní realitě ekonomické praxe a k různorodým motivům lidského chování. Z důvodu změn poměrů na Národohospodářské fakultě VŠE nebude od zimního semestru 2013-2014 vyučována v původní podobě.

Brožuru původní specialisace lze stáhnout zde. (pouze v angličtině) Pro více informací kontaktujte: ekonomie.psychologie [@] gmail.com

 

Kurz "Ekonomie a psychologie"

 

Předmět je úvodem do psychologie ekonomického rozhodování a jednání; pomocí experimentálních a reálných dat bude ukázáno jak psychologické fenomény mohou ovlivňovat chování jednotlivců a dynamiku celých ekonomik. Od studentů je očekávána znalost ekonomie na bakalářské úrovni, zájem diskutovat o předestřených problémech a především snaha hledat jejich (vědecká) řešení. Více viz zde.

 

Kurz "Behaviorální ekonomie a právo"

 

Kurz nabízí hlubší seznámení se soudobými hypotézami behaviorální (psychologické) ekonomie teoreticky aplikovanými na oblast tvorby, výkladu a aplikace práva, jakož i behaviorální analýzu konkrétních právních norem. Tento přístup bude prezentován v kontrastu se stanovisky práva a ekonomie (Law and Economics) založenými na modelu racionální volby. Více viz zde.

 

Kurz "Behaviorální ekonomie"

 

Předmět je pokročilým seznámením s interdisciplinárním oborem "ekonomie a psychologie". Budou identifikovány a na základě modelů behaviorální ekonomie vysvětleny hlavní empirické vzorce chování zjištěné experimentálně i z hospodářské reality. Pozornost bude věnována experimentální metodologii, výhodám a omezením současných ekonomických hypotéz. Od studentů je očekávána znalost ekonomie na bakalářské úrovni, zájem diskutovat o předestřených problémech a především snaha hledat jejich (vědecká) řešení. Více viz zde.

 

Kurz "Behaviorální finance"

 

Předmět je tč. v přípravě, nicméně bude nabízet pokročilé seznámení s interdisciplinárním oborem behaviorální finance. Více viz zde.

 

ok

Vznik některých materiálů a kurzů vedlejší specializace byl podpořen: Evropský sociální fond a Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti (Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práce se studenty a praxi CZ.2.17/3.1.00/33332).

Sylaby kurzů byly vytvořeny i díky grantů FRVŠ 861/2013 (řešitel Mgr. Vranka) a FRVŠ 1884/2011 (řešitel Koblovský, Ph.D.)