Petr Koblovský
předseda inbes.org

Petr vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Studoval také na Helsinki School of Economics and Business Administration, Institute for Law and Finance na Goethe Universitě ve Frankfurtu nad Mohanem, Právnické fakultě Yale University a získal doktorát na Právnícké fakultě University Karlovy. Rok strávil jako hostující výzkumný pracovník na Harvard Law School. Ve své výzkumné činnosti se věnuje právu a ekonomii, morální psychologii, behaviorální ekonomii a její aplikaci v právu a normotvorbě.

Akademické Curriculum Vitae

                                                                                                                                                                                   

Kontakty:
web: www.ilaw.cz
E-mail: petr.koblovsky [at] aya.yale.edu
Skype: peter_kleitos