Pokud svoboda vůbec něco znamená,
je to právo říkat lidem věci,
které nechtějí slyšet.
George Orwell

Účelem vzniku Institutu pro behaviorální a ekonomická studia (INBES) je vytváření a podpora příznivých podmínek pro rozvoj vědeckého přístupu k řešení společenských, politických a organizačních problémů. Hlavní činnost INBESu spočívá v aplikaci poznatků ze sociální a organizační psychologie, behaviorální ekonomie, práva či kognitivních věd při zlepšování funkce úřadů, škol a univerzit, neziskových organizací, ale i firem ze soukromého sektoru.

Spolu s podporou a prováděním aplikovaného výzkumu a odborného poradenství členové INBESu rozvíjí a popularizují společenskovědní výzkum a vzdělávání nejširší veřejnosti tak, aby se dostalo nejen pravdivosti slov Periklových: "I když jen nemnozí dokáží vytýčit a uskutečnit společenskou koncepci, přesto jsou všichni schopni ji posoudit.", ale i k celkovém rozvoji obecného vědění v České republice.

 

Na uskutečnění našich cílů spolupracujeme s či nám pomáhají následující partneři:

PLESS